Vnější a vnitřní

Jedním ze základů našeho domova jsou vnější, neboli exteriérové, případně vstupní a vnitřní, neboli Interiérové dveře . Význam exteriérových, či vstupních druhů je jistě zřejmý. Je to oddělení vnitřního-domácího a vnějšího-venkovního prostředí. Může mít mnoho různých podob. Funkce vnějších typů V nájemních domech dokonce vnější-vstupní typy můžeme ještě dále rozdělit […]